Portfolio > Purgatory Sundae

Purgatory Sundae
Purgatory Sundae
ceramic
12"x12"x12"
2023